امروز بالاخره طرح شفافیت اراء در مجلس تصویب شد

امروز بالاخره طرح شفافیت اراء در مجلس تصویب شد.

در مجلس قبل بارها این طرح در صحن مطرح شد ولی متاسفانه رای نیاورد .درمجلس یازدهم این قطار به ایستگاه رسید.البته چتراین شفافیت را گسترش خواهیم داد.باید دولت وشوراهای اسلامی و…نیز شفاف شوند .

آری شفافیت نبایددر محدوده مجلس منحصر شود.همه دیوارهای بلند را فرو خواهیم ریخت .نوبت دیگران نیز خواهد رسید .لازمه مقابله با فساد شفافیت است ،باید معلوم شود آن آقای وزیر چطور هزار میلیارد تومان ثروت اندوخته است.چرا اقای فرماندار وشهردار یامعاون شهرداردر یک شهرستان کوچک بااستفاده از امتیاز شهرداری وام ۱۰۰میلیونی حتی برای خانواده یافرزندان خود بگیرند .شهرداری ملک اختصاصی اقایان نیست .بله شفافیت دامنه گسترده ای دارد .ممکن است آتش بیفروزند وبال ما را بسوزانند ولی از سودای پرواز تا آسمان شفافیت دست نخواهیم کشید .

والسلام .علیرضا سلیمی
نماینده مردم شریف محلات ودلیجان