اولويت طرح شفافيت آراء در مجلس تصويب شد

بسمه تعالی

«شفاف سازی ضرورتی غیر قابل انکار »

♨️✅روز گذشته اولویت طرح شفافیت اراء در مجلس تصویب شد .شفافیت علاوه بر آنکه فساد سوز است ،منشا غناء در تقنین ،افزایش سرمایه اجتماعی ،مشارکت نخبگانی ونیز تقویت بنیادهای مردم سالاری خواهد شد .همه باید در اتاق شیشه ای امورات را به سامان برسانند.

🔸امروز هرچند مذاکرات مجلس بصورت زنده منتشر می شود اما دولت پشت اتاق‌های بسته به تمشیت می پردازد وهمین موجب ایجاد اما واگرهایی گردیده است .جلسات پشت درب‌های بسته گاه منشا رانت خواری در کشور گردیده است .

🔸تصمیمات مخفیانه موجب شد توتال بدون هزینه بر سر عده ای کلاه بگذارد .جلسات شبانه است که اجازه نداد حتی ترجمه درستی از برجام به مجلس ارایه شودوان خطای فاحش برای یک ملت فاکتور شود.

📌می دانیم در این راه مقاومتهایی وجود دارد اما مصمم به نهایی کردن این طرح هستیم .

✍️والسلام .علیرضا سلیمی .نماینده مردم شریف محلات ودلیجان