اکسیر مجلس یازدهم برای رونق کسب‌وکار و پایان امضاهای طلایی؛ نه قانونی مجلس به انحصار مشاغل

اکسیر مجلس یازدهم برای رونق کسب‌وکار و پایان امضاهای طلایی؛ نه قانونی مجلس به انحصار مشاغل

صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل می‌شود
به گفته محسن زنگنه پیشنهاد دکتر سلیمی نقطه عطف مجلس انقلابی بود

نمایندگان در جریان بررسی ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار؛ با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» موافقت کردند. به موجب این پیشنهاد که به گفته محسن زنگنه نقطه عطف مجلس انقلابی بود، قضات و نمایندگان مجلس برای احراز پست وکالت باید همانند سایر مردم آزمون دهند و مستثنی از آزمون نیستند.

نمایندگان با پرداختن به ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، رسیدگی به ماده 5 را آغاز کردند و نمایندگان ساز وکار انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین و شرط نیاز مناطق کشور را حذف کردند.

در ادامه نمایندگان با اصل ماده 6 این طرح در خصوص شرایط پذیرش در آزمون وکالت موافقت کردند و براساس آن داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، در این آزمون پذیرفته خواهند شد.