تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی حاکی از درد مردم است

سلیمی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به تذکرات مجلس:
تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی حاکی از درد مردم است

عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است عدم الزام وزرا و مسئولان به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان باعث شده آنها حالت بی‌تفاوتی نسبت به مسائل داشته باشند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح باعث می شود، مسئولان از حالت بی تفاوتی نسبت به مسائل خارج شوند، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان به درستی متوجه این خلاء شدند و نسبت به این موضوع ورود و طرحی را برای الزام وزرا و مسئولان به پاسخگویی تدوین کردند که کلیات آن در صحن تصویب شده و اکنون منتظر پیشنهادات نمایندگان است تا بعد از دریافت آنها، وارد بررسی جزئیات شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه افزود: نمایندگان درباره مسائل حوزه انتخابیه که اکثرا ملی است ده ها بار تذکر می دهند اما مسئولان خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند گویی در این کشور زندگی نمی کنند.

سلیمی با ذکر مثالی اشاره کرد: تذکرات در بحث برق زیاد بود اما نه تنها دولت هیچ پاسخی درباره آن نمی دهد بلکه ریشخند هم می زند از این رو این طرح باعث می شود دولت به تکاپو بیفتد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: آب در روستاهای حوزه انتخابیه ما دائم قطع می شود اما هرچه به معاون آب وزارت نیرو تذکر می دهیم، پشت گوش می اندازد؛ درباره قطعی های این روزهای آب و برق نیز از سه ماه قبل هشدار دادیم اما کسی به آن توجه نکرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید مسئولان را وادار به تلاش کرد، اظهار داشت: امیدواریم دولت جهادی و انقلابی آینده دیگر نیاز به این تذکرات نداشته باشد اما مسئولان باید بدانند نمایندگان درد مردم را تذکر می دهند و مسائل شخصی با مسئولان ندارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نمایندگان در خط مقدم خاکریز مواجهه با مردم و در بطن مشکلات هستند، خاطرنشان کرد: این طرح ایراد قانون اساسی ندارد چرا که صرفا قصد دارد وزیر را ملزم به پاسخگویی نسبت به تذکرات کند.