در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود!

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود!

این خبر بهت آور بود …هرچند به ما می گویند ساکت شوید واینها را نگویید ، آیا می توان فسادی که نزدیکان این دولت باصطلاح اعتدالی را گرفته کتمان کرد ؟

مردم عزیز شما قضاوت کنید؛ هرگاه مچ آنها را گرفتیم قطار قطار به ما فحش دادند ،توهین کردند ،اتهام زدند …

اگر خیال می کنید با خفه کردن ما به امیال سیاسی خود می رسید حتما اشتباه می کنید .

شما که به اسم اعتدال و اصلاح این دولت فرتوت را سرکار آوردید در این مصائب شریک هستید .

والسلام
علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی