دقیقا دولت چه می کند ؟!!

دقیقا دولت چه می کند ؟!!

امروز بیش از ۲۹۰۰نفر دارای تست کرونای مثبت بودند !
یعنی با موج فزاینده بیماری روبرو هستیم ، دیروز خبر آمد که تصمیم گرفته اند خروجی شهرها را کنترل کنند ، خبر خوبی بود هرچند این تصمیم خوب با تاخیر گرفته شد ، اما امروز گزارش شده مسیر تهران -قم باز است ورفت وآمد جریان دارد !!!

شما واقعا چه می کنید ؟! و چرا با جان واقتصاد کشور ومردم شوخی می کنید ؟!
آقای روحانی !! این نحو اقدامات زیبنده نیست !!

آقا جان ۱۵ روز قرنطینه کنید تا مردم را مجبور به تعطیلی ۱۵۰روزه نکنید !!
با این نحو برخورد اقتصاد کشور ۱۰سال عقب می افتد، علاوه بر آنکه خسارت‌ها ‌وتلفات جانی جبران ناپذیری دامن مردم را می گیرد .
آقای ریس جمهور آن کاسب خرد که مدتی است مغازه خودرا بسته وقتی فقط از یک شهر ۲۰۰هزار نفر سفر می روند بر سر خود می زند ومی گوید : آقای ریس جمهور بیش از این ما رعایا را مفلوک و فلج نکنید !

آقای ریس جمهور هند همسایه چین با جمعیت بالای یک میلیارد قرنطینه کرد ودروازه خود را بر ورود ویروس بست .
شما که توصیه وزیر خود مبنی بر لغو پرواز به چین را آن موقع گوش ندادید ،نزدیک ۴۰روز هم که اجازه قرنطینه ندادید، جان مولا!! دیگر تصمیمات خودرا فشل نکنید .
اگر ۱۵ روز جدی گرفته بودید اینقدر این قصه ادامه پیدا نمی کرد ،این بار جدی باشید .

والسلام

✍علیرضا سلیمی نماینده مردم شریف دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی
۹۹/۱/۹