دهه مبارک فجر یادآور روزهای شگفتی ساز در تاریخ معاصر است

‍ 🌷«والفجر ولیال عشر»🌷

دهه مبارک فجر یادآور روزهای شگفتی ساز در تاریخ معاصر است .

درهم تنیدگی عنصر امامت با موج توفنده مردم معجز افرین شد ، امام نشان داد که نباید از هیاهو ی جباران هراسید .

این خروش ملت به پا خواسته است که ظلمت را به کنار می نهد واین جوشش خون شهید است که نوید فتح وظفر می دهد .

ما در دهه فجر توانستیم قدرتها را به انزوا برده وبا تکیه بر اراده لایزال طرحی نو در افکنیم .

آری دهه فجر پایانی بر فکر پوسیده وابستگی به غرب و آغازی بر روشی نو درعرصه حکمرانی بود .

امام نشان داد می توان در قدرت بود اما مفتون امارت نشد،امام نشان داد که عزت وشوکت ملی در پرتو خدمت به حاشیه نشین ها وکوخ زادگان است .

او هیمنه پوشالی غرب را با سیلی عزت خواهی به چالش کشید ، او یک ملت را بیدار کرد و ملت هم با بازیافت توان خود در پرتو‌ معنویت کاری کرد کارستان .

ما مسیر روشن خود را از فجر انقلاب یافته ایم وکماکان بر این طریقت روشن مشی خواهیم کرد .

درود بر ارواح طیب شهداو آفرین بر عزم ملت بزرگ ایران عزیز .

والسلام
علیرضا سلیمی نماینده مردم شریف دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی