سخنرانی دکتر سلیمی بمناسبت روز جهانی قدس در نمازجمعه شهر محلات 1401/2/9