مجلس یازدهم براساس سیاست های کلی قانونگذاری باید لایحه محور باشد

مجلس یازدهم براساس سیاست های کلی قانونگذاری باید لایحه محور باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس یازدهم گام های بلندی برای تحقق سیاست های ابلاغی نظام قانونگذاری برداشته که یکی از نمونه های برگزاری جلسه هفتگی هیئت رئیسه با روسای کمیسیون ها است.

علیرضا سلیمی درباره میزان تحقق اولویت بندی قانونگذاری در مجلس یازدهم گفت: همانطور می دانید مسائل کشور زیاد بوده و با توجه به عمر چهار ساله مجلس، هر دوره امکان پرداختن سریع به تمامی موضوعات وجود ندارد بنابراین باید به سراغ اولویت ها رفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد: اولویت ها عبارتند از یک سری مسائلی که در صورت عدم رسیدگی باعث ایجاد مشکلات زیادی در کشور خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس اولویت بندی بحث جدی و بسیار مهم است به همین منظور مجلس یازدهم این موضوع را مورد اولویت قرار داده و در این راستا روز های دوشنبه جلسه مشترک بین هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها برگزار می شود.

سلیمی بیان کرد : در این جلسه که رئیس مجلس نیز حضور دارد درباره اولویت های قانونگذاری بحث و استخراج شده همچنین نظرات نخبگان،مرکز پژوهش ها،دستگاه ها اخذ و جمع بندی شده است.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم در این بحث گام اساسی برداشته تا از طریق ریل گذاری،مسیر را برای اجرای هر بهتر قوانین توسط دولت هموار کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ابراز کرد: یکی از خواسته های به حق مقام معظم رهبری لایحه محور بودن مجلس یازدهم است که ذیل سیاست های کلی قانونگذاری بیان شده و به دولت آینده کمک خواهیم کرد تا لوایح خوب و مفید به مجلس ارائه کند.

سلیمی عنوان کرد: تعامل بین دو قوا یعنی ورود بدنه کارشناسی دولت به مباحث قانونگذاری است اما در صورت عدم تعامل دولت و مجلس اولویت های احصا شده را پیگیری خواهد کرد.