واقعیتها را باید برای مردم توضیح داد!!

سخنی از جناب روحانی منتشر شده که فرموده:
«واقعیتها را باید برای مردم توضیح داد!!»

سخن درستی که بر این اساس در خواستی از ایشان دارم ، جناب بفرمایید ؛

برادرتان اقای فریدون چقدر از دانیال زاده گرفتند .؟

دختر وزیر آموزش وپرورش چقدر تخلف داشت ؟

پسر اخوندی چطور این همه مردم را سر کیسه کرد؟

داماد وزیر کار چگونه دهها میلیارد از #فرهنگیان به خانه برد ؟

و..بگویید چرا در مقابل این فجایع ساکت بودند؟

آقای روحانی !بفرمایید ۶۰تن طلا با دستور چه کسی حراج شد ؟

بفرمایید با فرمان چه فردی ۱۸میلیارد دلار ذخایر کشور هوا رفت ؟

واقعیت را بگویید با پول چه کسی برای خود استخر اختصاصی ساختید ؟

بگویید چطور در #برجام کلاه سرتان رفت ؟

بگویید چگونه #تورم_و_گرانی بی سابقه را بر مردم تحمیل کردید ؟

بگویید چرا کارخانجات را به تعطیلی کشاندید ؟

چرا نتوانستید از ورود دُری اصفهانی نفوذی به تیم هسته ای جلوگیری کنید ؟

وچرا به مردم وعده دادید ۱۰۰روزه تحول ایجاد می کنید؟

ترا خدا واقعیات_را_بگویید که خیلی دلتنگ واقعیات هستیم ؟

بگویید چرا داماد شما هنوز مرکب عقد نامه اش خشک نشده معاون وزیر شد ؟

درمورد اقای مهدی جهانگیری چند هزار میلیارد مطرح است ؟

گروه عظام با پرونده ۲۵هزار میلیاردی چگونه وبا چه رانتی به اینجا رسید ؟

بگویید چطور موقع #گران_شدن_بنزین خواب بودید ؟ و اصلا چگونه خوابتان برد ؟

چگونه طرح تحول سلامت را به بایگانی سپردید ؟

راستی شما که نماینده بودید چگونه انگلیس درس خوانده ومدرک گرفتید ؟

ایا ادعای غیر واقعی بودن پایان نامه شما صحیح است ؟

واقعیات را بگویید ….

علیرضا سلیمی
نماینده مردم شریف محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی