پسر آخوندی فقط از پروژه پردیسان قم ۵۰۰میلیارد تومان به جیب زده !!

پسر آخوندی فقط از پروژه پردیسان قم ۵۰۰میلیارد تومان به جیب زده !!!
یادم آمد در جریان استیضاح پدرش(وزیر راه سابق) او با مظلوم نمایی می گفت : فقط ۴/۵ میلیون تومان در حسابشان هست، انروز در مجلس عرض کردم برای این فقیر بینوا صدقه جمع کنیم !!! و حالا این یک فقره… موارد دیگری هم هست!!

توئیت دکتر علیرضاسلیمی
نماینده مردم شریف دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی