بسیج

آذر 3, 1399

بسیج معنایی است به وسعت دریا صرف لفظ نیست

بسمه تعالی «بسیج»معنایی است به وسعت دریا .صرف لفظ نیست .خورشیدی است گرما بخش ‌وچشمه ساری جوشان .«بسیج»هم در میدان رزم پیشتازی است شگرف وهم در […]