بودجه ریاست جمهوری

آذر 26, 1398

افزایش۱۴۲ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری !!!

مرقومه ای به آقای رییس جمهور؛ جناب اقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ باسلام وتکریم ، مستفاد از ردیف‌ها وجداول بودجه۹۹ تقدیمی به مجلس افزایش۱۴۲ درصدی […]