توئیت

آذر 9, 1399

بازرسان جاسوس سازمان انرژی اتمی نام شهید فخری زاده را به موساد داده اند

سلیمی: بازرسان جاسوس سازمان انرژی اتمی نام شهید فخری زاده را به موساد داده اند عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور دانشمند […]