خانم سلحشوری

آذر 13, 1398

خانم سلحشوری؛ شما متهم هستید !!

خانم سلحشوری؛ شما متهم هستید!!! (شما خود متهم هستید ژست طلبکار نگیرید!!) خدمت سرکار خانم سلحشوری، نماینده محترم مردم تهران. باسلام اظهار نظر آنجناب در مورد […]