دکتر رحیمی

آذر 13, 1398

مردم که نامحرم نیستند!!

جناب دکتر رحیمی باسلام .فقط یک خواهش کوچک. شما که عضو هیات رئیسه هستید مذاکرات را منتشر کنید تا مردم بدانند چه کسی دروغ می گوید […]