ریاست مجلس یازدهم

خرداد 6, 1399

نظر دکتر علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در مورد ریاست مجلس یازدهم

نظر دکتر علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در مورد ریاست مجلس : رییس مجلس سخنگوی نمایندگان مجلس است علیرضا سلیمی، نماینده مردم […]