شهید فخری زاده

اردیبهشت 15, 1400

خطبه نماز جمعه 1399/9/21

ترور دانشمند هسته‌ای دکتر فخری زاده روشن ساخت که ما در کشور نفوذی داریم/کسانی که با ساده اندیشی خود، بسترساز حضور این نفوذیها شده اند، در […]
آذر 9, 1399

بازرسان جاسوس سازمان انرژی اتمی نام شهید فخری زاده را به موساد داده اند

سلیمی: بازرسان جاسوس سازمان انرژی اتمی نام شهید فخری زاده را به موساد داده اند عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور دانشمند […]