فاطمه رهبر

اسفند 19, 1398

سرکار خانم فاطمه رهبر همکار سابق ولاحق ما در مجلس درگذشت

پیام تسلیت سرکار خانم فاطمه رهبر همکار سابق ولاحق ما در مجلس درگذشت . فقدان این بانوی مؤمنه ‌وعفیفه را تسلیت عرض می کنم . در […]