ماهواره نور

اردیبهشت 5, 1399
ماهواره نور

پرتاب ماهواره با موفقیت وتسخیر فضا اوج دست یابی به فناوری است

💠بسمه تعالی💠 🚀سپاه گل کاشت ،پرتاب ماهواره با موفقیت وتسخیر فضا اوج دست یابی به فناوری است .دشمن زبون ناراحت است !وبیهوده فریاد می کشد !او […]