مجلس وکیل الدوله

دی 1, 1398

مجلس وکیل الدوله

«مجلس وکیل الدوله» امروز روزشگفت انگیزی بود ،به چند مورد اشاره می کنم؛ ۱-طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات ‌وفعالیتهای انتخاباتی که به […]