مذاکره با آمریکا

بهمن 7, 1398

مصاحبه اخیر جنابعالی با اشپیگل شگفت آور بود ، باز دم از مذاکره با آمریکا زده اید!!

سخنی با آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه مصاحبه اخیر جنابعالی با اشپیگل شگفت آور بود ، باز دم از مذاکره با آمریکا زده اید!! […]