نماینده دلیجان

آذر 26, 1398

افزایش۱۴۲ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری !!!

مرقومه ای به آقای رییس جمهور؛ جناب اقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور؛ باسلام وتکریم ، مستفاد از ردیف‌ها وجداول بودجه۹۹ تقدیمی به مجلس افزایش۱۴۲ درصدی […]
آذر 17, 1398

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود!

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود! این خبر بهت آور بود …هرچند به ما می گویند ساکت شوید واینها […]
آذر 14, 1398

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت»

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت» آقای ریس جمهور «دیروز افاده فرموده اندکه : «دیگر حاضر نیستیم سرمان کلاه برود» چند ملاحظه در این رابطه […]