نماینده محلات

دی 1, 1398

مجلس وکیل الدوله

«مجلس وکیل الدوله» امروز روزشگفت انگیزی بود ،به چند مورد اشاره می کنم؛ ۱-طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات ‌وفعالیتهای انتخاباتی که به […]
آذر 25, 1398

دولت اقای روحانی دولت شگفتیها است !!

«سخت گیری نسبت به خودیها ،سهل گیری نسبت به دیگران !» دولت اقای روحانی دولت شگفتیها است ، گاه اقداماتی انجام می دهد که هرچه تامل […]
آذر 17, 1398

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود!

در دوران اعتدال بنفش داماد هم آقازاده است یا آقازاده هم داماد میشود! این خبر بهت آور بود …هرچند به ما می گویند ساکت شوید واینها […]
آذر 14, 1398

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت»

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت» آقای ریس جمهور «دیروز افاده فرموده اندکه : «دیگر حاضر نیستیم سرمان کلاه برود» چند ملاحظه در این رابطه […]