پسر آخوندی

آذر 19, 1398

پسر آخوندی فقط از پروژه پردیسان قم ۵۰۰میلیارد تومان به جیب زده !!

پسر آخوندی فقط از پروژه پردیسان قم ۵۰۰میلیارد تومان به جیب زده !!! یادم آمد در جریان استیضاح پدرش(وزیر راه سابق) او با مظلوم نمایی می […]