کرونا

اسفند 22, 1398

چرا رییس جمهور امروز و فردا میکند؟!

کرونا ویروس نشان داد مردم در همه صحنه ها همواره پیشقراول وپیشر‌و بوده وهستند ،این عارضه، درون جامعه ایرانی را که سراسر مهربانی ،عطوفت ،همیاری وهمدلی […]
اسفند 8, 1398

امروز چند ویروس ذهن مردم را به جد به خود مشغول کرده

بسمه تعالی امروز چند ویروس ذهن مردم را به جد به خود مشغول کرده ۱-ویروس کرونا !.می گویند :کرونا سریع الانتقال وسریع الا نتشار است !تمام […]