13آبان

آبان 12, 1399

لبخند زنندگان به دشمن و آمریکا از ۱۳ آبان درس عبرت بگیرند

لبخند زنندگان به دشمن و آمریکا از ۱۳ آبان درس عبرت بگیرند عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها تاکنون هزاران توطئه علیه ملت ایران […]