رئیس جمهور

اسفند 22, 1398

چرا رییس جمهور امروز و فردا میکند؟!

کرونا ویروس نشان داد مردم در همه صحنه ها همواره پیشقراول وپیشر‌و بوده وهستند ،این عارضه، درون جامعه ایرانی را که سراسر مهربانی ،عطوفت ،همیاری وهمدلی […]
آذر 14, 1398

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت»

آقای رئیس جمهور «ایکاش سرتان کلاه نمیرفت» آقای ریس جمهور «دیروز افاده فرموده اندکه : «دیگر حاضر نیستیم سرمان کلاه برود» چند ملاحظه در این رابطه […]